medarbetare-2.jpg

Hem                        Aktuellt            Seminarie/Konferens Anmälan            Resurshuset            Kontakta Oss

Vill Du utvecklas?

Om du svarar ja på frågan och har en skriven plan för hur du ska bära dig åt så kan du sluta läsa här. Om inte så tycker jag att du ska fortsätta att läsa.

DOLD resurs är ett personligt ledarutvecklingsprogram som riktar sig till dig som vill utvecklas, oavsett var i företaget, organisationen eller livet du befinner dig.

Programmet innehåller 2 cd-skivor och en litteraturpärm med8 st s.k. kontrakt.

Programmet tar vanligtvis 8-10 månader att genomföra och handlar i huvudsak om hur man sätter och når sina egna viktiga mål i livet, såväl privata som arbetsmässiga. Att nå mål behöver inte vara svårt bara man vet hur man ska bära sig åt.

Vad det handlar om många gånger är att tänka till, tänka om och tänka nytt. Om att bryta gamla invanda mönster och finna nya vägar att utvecklas. Programmet anpassas till dig och dina behov, vilka vi kommer överens om vid ett inledande samtal. 

Några huvudområden som ingår i programmet är:

Mål, handlingsplaner och deadlines

Tidsanvändning och personlig effektivitet

Motivation

Hur man utvecklar nya vanor

Kommunikation

För att lyckas genomföra önskvärda förändringar kommer vi att träffas c:a 8 ggr. med 3-5 veckors mellanrum eftersom det tar tid att ändra det som är invant och sitter djupt rotat i oss.

Under processen kommer du att få en personlig coach/ tränare vars viktigaste uppgift är att få dig att tänka, reflektera och agera.

 

Som sagt: DOLD Resurs är till för dig som vill utvecklas

© Resurshuset, Storgatan 93, 903 33 Umeå key-icon.png